Etusivu     Yritysesittely     Koulutus ja konsultointi     Yhteystiedot
     
 
Aabel Safiiri Oy

  Prosessiosaaminen

Tulos syntyy organisaation omissa prosesseissa. Toiminnan tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi jokaisen organisaatiossa toimivan tulee ymmärtää prosessimaisen toiminnan perusteet. Prosessi on sarja suoritettavia toimenpiteitä, jotka tuottavat ennalta määritellyn, halutun lopputuloksen. Prosessien tunnistaminen ja mallintaminen on keskeinen askel yrityksen laadun, tehokkuuden ja tuottavuuden ohjaamiseen ja parantamiseen. Prosessimainen toiminta on myös tunnuslukujen hyödyntämisen keskeinen edellytys.

Osataanko Teillä etsiä "tuhlaus" oman organisaation toimintatavoista?

Prosessiosaamisen avulla asiakastyytyväisyys, tulovirta ja katteet paranevat.

Asiakas ei osta tuotetta tai palvelua, hän ostaa ratkaisua johonkin omaan ongelmaansa.
Prosessiosaamisen eli arvotuotannon valmennuksissa osallistujat oppivat suunnittelemaan toimintatapojansa arvoketjun mukaisesti sekä toimimaan niin, että jokainen pienikin tapahtuma, lisää asiakastyytyväisyyttä, asiakkaan kokemaa laatua sekä tietysti organisaation tulosta. Arvotuotanto-osaamisessa on kysymys siitä, mitä organisaatiossa pitää saada aikaan ja miten tulee toimia, että organisaatio saavuttaa omat asettamansa tavoitteet ja samalla tuottaa suurempaa lisäarvoa, pienemmin kustannuksin asiakkailleen kuin sen kilpailija.

Miten Te olette ajatelleet selvitä jatkuvasti kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa?

Prosesseissa voi olla kehitettävää esim. seuraavilla osa-alueilla:
Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen
Esimiesosaaminen
Henkilöstöresurssien hyödyntäminen
Myynnin ja asiakaspalvelun osaaminen
Taloudellisten tunnuslukujen ymmärtäminen ja hyödyntäminen.

Olisiko Teillä kehitettävää tässä suhteessa? Mihin kate-eurot hupenevat?
   
 
 

viisaus     
Näyttötutkinnot Koulutus ja konsultointi Yhteystiedot
Copyright (c) 1996-2012 Aabel Safiiri Oy. All rights reserved.